ELEKTRONSKI MEDIJI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA MANDIĆ1x1
5B+2P
VELIZAR SREDANOVIĆ3x1
5B+2P