Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA MANDIĆ2x1
7B+1S+3P
MIODARKA TEPAVČEVIĆ2x1
7B+1S+3P