KOMUNIKACIJE U SPORTU


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIN ĆORLUKA1x1
60B+2S+13P
MILAN JOVANOVIĆ1x1
60B+2S+13P
1x1
60B+2S+13P