Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA MANDIĆ1x1
7B+3S+1P
MIODARKA TEPAVČEVIĆ2x1
7B+3S+1P