Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: manipuliše osnovnim terminima koji se sreću u naučno-istraživačkom radu; poznaje sve faze naučno-istraživačkog postupka (prikupljanje podataka, obrada podataka, elaboriranje); da stečena znanja i vještine može da primijeni u praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA MITROVIĆ2x2
19B+5S+6P
BOJAN MAŠANOVIĆ2x1
19B+5S+6P

Nova objava - 07.07.2020 20:33

Nova objava - 01.07.2020 21:35