Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opisuje sociološke teorije u sportu; Analizira učešće djece i omladine u sportu; Kritički sagledava nasilje u sportu; Analizira odnos potike i sporta; Prepoznaje specifičnosti učešča manjinskih grupa u sportu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA MITROVIĆ1x1
49B+3S
STEVO POPOVIĆ2x1
49B+3S

KONACNI REZULTATI

Rezultat zavrsnog ispita

Rezultati II kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma