PROGARAMIRANJE I KONTROLA U FITNESSU


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ1x1
9B
MARINA VUKOTIĆ3x1
9B