Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Klasfikuje fitnes programe; Objašnjava pojam planiranja i programiranja u fitnesu Dijagnostifikuje i kontinuirano prati efekte fitnes programa Samostalno periodizira indivindualne i grupne fitnes programme vježbanja Primjenjuje fitnes programme u sportu i rekreaciji

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO JOKSIMOVIĆ1x1
9B+2P
MARINA VUKOTIĆ3x1
9B+2P