Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 4+2+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Poznaje supstance antropogenog porijekla u životnoj sredini - Objašnjava tok i procese koji izazivaju nastanak i rasprostranjenost zagađujućih materija/kontaminenata u životnoj sredini kao i njihova svojstva i transformacije - Klasifikuje osnovne grupe neorganskih i organskih zagađivača/ kontaminenata - Upoređuje osnovne vrste zagađivača/kontaminenata po njihovim osobinama, strukturi i njihovoj toksičnosti na biljni i životinjski svijet, čovjeka i životnu sredinu - Integriše usvojena teorijska i eksperimentalna znanja u pravcu zaštite životne sredine i čovjeka od zagađivača/kontaminenata - Planira strategiju zaštite životne sredine i čovjeka od potencijalnih akcidentnih situacija - Preporučuje eksperimentalne tehnike za monitoring važnih zagađivača/kontaminenata - Pokazuje osnovne laboratorijske vještine i vještine timskog rada

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN BIGOVIĆ2x1
2S+1P
1x1
2S+1P
.5x1
2S+1P
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ2x1
2S+1P
1x1
2S+1P
.5x1
2S+1P