SAVREMENA FILOZOFIJA XX VIJEKA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA KRCUNOVIĆ2x1
7B+1S+2P
SAVO LAUŠEVIĆ3x1
7B+1S+2P