FILOZOFIJA POLITIKE


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO LAUŠEVIĆ2x1
5B+1S

Filozofija politike - predavanja