FILOZOFIJA POLITIKE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO LAUŠEVIĆ2x1
9B+2P

Filozofija politike - predavanja