ENGLESKI JEZIK II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi za predmet Engleski jezik II, (Semestar II, broj ETCS kredita 2, fond časova 2P) Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Pokaže razumijevanje govornog i pisanog engleskog jezika 2. Razlikuje perfektivne glagolske oblike, pasiv i neupravni govor 3. Vlada složenim kondicionalnim i vremenskim rečenicama i modalnim oblicima 4. Primjenjuje obrađene gramatičke partije i vokabular u pisanoj i usmenoj komunikaciji 5. Koristi sve četiri jezičke vještine: pisanje, čitanje, govor i slušanje

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA VUKIĆEVIĆ