ENGLESKI JEZIK II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi za predmet Engleski jezik II, (Semestar II, broj ETCS kredita 2, fond časova 2P) Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Pokaže razumijevanje govornog i pisanog engleskog jezika 2. Razlikuje perfektivne glagolske oblike, pasiv i neupravni govor 3. Vlada složenim kondicionalnim i vremenskim rečenicama i modalnim oblicima 4. Primjenjuje obrađene gramatičke partije i vokabular u pisanoj i usmenoj komunikaciji 5. Koristi sve četiri jezičke vještine: pisanje, čitanje, govor i slušanje

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA VUKIĆEVIĆ2x1
27B+3S+3P

Popravni kolokvijum, petak, 28. maj - 25.05.2021 13:56

14. maj, u 14h - 13.05.2021 21:48

Nastava uživo: petak, 7. maj - 05.05.2021 20:07

Kolokvijum - 22.04.2021 11:14

Week IX - Friday, April 16th - 15.04.2021 15:55

Week VIII, Friday, 9th April - 08.04.2021 12:39