UVOD U SOCIOLOGIJU I


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG ŽIVKOVIĆ3x1
34B+13S+3P
2x1
34B+13S+3P