SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI KULTURE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIOMIRKA LUČIĆ2x1
6B+2S
LJILJANA VUJADINOVIĆ2x1
6B+2S