UVOD U TEORIJE DRUŠTA(SAVREMENE SOCIOLOŠKE TEOR.)


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OBRAD SAMARDŽIĆ2x1
9B+3S+5P
PREDRAG ŽIVKOVIĆ2x1
9B+3S+5P