SOCIOLOGIJA KULTURE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da objasni osnovne odlike i oblasti primjene kvalitatitvnih istraživanja, odabere odgovarajući istraživački metod i tehniku u istraživanju društvenih fenomena, sprovede istraživanje koristeći metodu naučno posmatranje, sprovede istraživanje koristeći metodu dubinskog intervjua i fokus grupnog istraživanja, sprovede istraživanje koristeći metodu analize sadržaja, sprovede istraživanje koristeći metod slučaja, sprovede istraživanje koristeći biografski metod.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA VUJAČIĆ2x1
8B+10S+6P
2x1
8B+10S+6P

Sociologija kulture (vježbe)

Sociologija kulture (vježbe) 23.12.2020.

Sociologija kulture (vježbe)

Sociologija kulture (vježbe)

Sociologija kulture- vježbe 2.12.2020.

Sociologija kulture- vježbe 25.11.2020.