SOCIOLOGIJA POLITIKE


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG ŽIVKOVIĆ2x1
3B+9S+3P
2x1
3B+9S+3P