DRUŠTVENE PROMJENE I RAZVOJ U CRNOJ GORI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

-Analizira procese tranzicije i transformacije u savremenom crnogorskom društvu. -Objasni promjenu vrijednosnih sistema u Crnoj Gori -Analizira osnovne aktere drušvenih promjena u postsocijalističkoj Crno Gori -Objasni promjene u crnogorskom društvu pod uticajem globalnih društvenih kretanja. -Opiše institucionalne promjene postsocijalističkog crnogorskog društva

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG ŽIVKOVIĆ2x1
3S+1P
GORAN ĆERANIĆ3x1

Rezultati prvog kolokvijuma iz Društvene promjene i razvoj u CG (13.04. 2021)