SOCOLOGIJA CRNOGORSKOG DRŠTVA II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Analizira strukturu društvenih sisitema, posebno crnogorskog - Metodološki se osposobi za sociloško istraživanje socijalne stratifikacije crnogorskog društva - Analizira socio-demografske karakteristike savremenog crnogorskog društva - Objasni postsocijalističku transformaciju crnogorskog društva. - Opiše oblikovanje socio-političkoj sistema u Crnoj Gori

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIOMIRKA LUČIĆ2x1
2S
GORAN ĆERANIĆ3x1
2S

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Sociologije crnogorskog drustva II (26.06.2020)

Rezultati drugog kolokvijuma iz Sociologije CG društva II (20.06.2020)

Rezultati prvog kolokvijuma iz Sociologije CG društva II (15.06.2020)

Ucenje na daljinu - Sociologija crnogorskog društva II