DRUŠTVENE PROMJENE I RAZVOJ U CRNOJ GORI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN ĆERANIĆ3x1
5B
3x1
5B