SOCIOLOGIJA GLOBALIZACIJE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz Sociologije globalizacije, student će biti u mogućnosti da: 1. Primjeni i razlikuje teorijska stanovišta u proučavanju gobalizacije; 2.Analizira društveni proces u kome geografska ograničenja društvenih i kulturnih aktivnosti gube značaj; 3. Teorijski ukaže na neophodnost analize njenog neoliberalnog koncepta; 4. Kritički pristupa prema političkim doktrinama (liberalizmu i neoliberalizmu) i oblicima državnog uređenja (liberalno-demokratskom odnosno "podsticajnoj poliarhiji") koji se danas kao obrasci razvoja nameću zemljama postsocijalističkog svijeta; 5. Objasni geopolitičke odnose i filozofske ideja na osnovu kojih su stvorene civilizacije koje određuju tokove savremene globalizacije; 6. Objasni i analizira političku geografiju postmoderne;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OBRAD SAMARDŽIĆ2x1
8B
PREDRAG ŽIVKOVIĆ2x1
8B