FILOZOFIJA SA LOGIKOM


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. objasni pojam čuđenja kao polaznog filozofskog stava; 2. analizira neke od osnovnih fenomena ljudskog postojanja (ljubav, smrt, igra, rad); 3. analizira odnos filozofije prema teologiji, nauci i umjetnosti; 4. razlikuje pojmove a priori – a posteriori, nužno – slučajno, analitičko – sintetičko. 5. prepoznaje filozofske pretpostavke u psihološkim naučnim orjentacijama i u konkretnom psihološkom stavu. 6. Prepoznaje osnovne logičke pojmove i umije da ih primjenljuje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR DREKALOVIĆ2x1
30B