NAPREDNE STATISTIČKE METODE U PSIHOLOGIJI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Sprovodi testiranje razlika u parametrima između uzoraka. 2. Implementira i tumači ANOVA test i srodne post hoc testove. 3. Shvati razliku između korelacione i regresione analize. 4. Tumači rezultate regresione i korelacione analize. 5. Implementira i tumači neparametarske statističke testove. 6. Shvati razliku između parametarske i neparametarske statističke analize. 7. Radi sa sirovim podacima i primjenjuje ispravne statističke tehnike. 8. Upozna osnove korišćenja statističkog alata IBM SPSS i sprovodi analize.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA LIPOVINA BOŽOVIĆ4x1
30B+13P
NINA RAJKOVIĆ4x1
30B+13P

Ispiti iz NSMP u septembarskom roku

Ispit NSMP II rok

Ispit NSMP I rok

Popravni kolokvijum iz Naprednih statističkih metoda u psihologiji

Kolokvijum iz NSMP

Rezultati ispita u septembarskom roku - NSMP