METODE I TEHNIKE U PSIHOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit, studnet je u mogućnosti da: 1. poznaje konceptualno i metodološki složenije procedure koje karakterišu kvantitativna istraživanja; 2. analizira kvalitet određenih tipova istraživanja koja su vezana za specifične naučne probleme; 3. dizajnira i primjenjuje osnovna metodološka načela u sastavljanju predloga istraživanja; 4. timski radi na realizaciji istraživanja; 5. obrađuje i objašnjava prikupljene podatke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VASILIJE GVOZDENOVIĆ2x1
2B