PSIHOLOGIJA PERCEPCIJE


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje osnovne elemente senzornih procesa 2. Upozna osnovne metodološke postupke za merenje osetljivosti čula 3. Koristi pojmove i šira saznanja neurofizioloških procesa koji stoje u osnovi perceptivnih procesa 4. Koristi i barata objašnjenjima koja slede iz osnovnih teorija opažanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA RAJKOVIĆ2x1
30B+1S+18P
VASILIJE GVOZDENOVIĆ3x1
30B+1S+18P