FIZIOLOGIJA NERVNOG SISTEMA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. pomoću znanja iz osnova anatomije i fiziologije nervnog sistema, specifičnih lokacija u centrima centralnog nervnog sistema, objasni generisanje i ostvarivanje upravljanja različitim oblicima i različito složenim psihičkim (analizatornim, kognitivnim i psihomotoričkim) aktivnostima; 2. objasni povezanost aktivnosti i regulatorne uloge centralnog nervnog sistema u funkcionisanju ostalih organa i organskih sistema kao biološkog preduslova za formiranje psihološkog identiteta i njegovog ostvarivanja; 3. analizira osnove funkcionisanja složenih sklopova nervnih struktura i mehanizama koji su u osnovi: emocionalnog doživljavanja i ponašanja, motivacije, učenja i svjesnog djelovanja stvarajući logičnu i jedinstvenu cjelinu o povezanosti ovih funkcija, kao osnova za rasuđivanje u praksi; 4. identifikuje izvore i uzroke patologije psihičkih funkcija uslijed oštećenja centralnih moždanih struktura i nervnih puteva, te poremećaja fizioloških procesa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
EMILIJA NIKOLIĆ2x1
30B+2P