KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razlikuje osnovne elemente kognitivnih procesa; 2. objasni osnovne metodološke postupke za istraživanje kognitivnih procesa i funkcija; 3. koristi pojmove i šira saznanja neurofizioloških procesa koji stoje u osnovi kognitivnih procesa; 4. analizira koncepte koji su u osnovi teorija o ljudskoj kogniciji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA RAJKOVIĆ2x1
30B+1S+18P
VASILIJE GVOZDENOVIĆ3x1
30B+1S+18P