PSIHOLOGIJA UČENJA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit iz ovog predmeta: 1. Steći će precizna znanja o tome šta pojam učenja znači i šta obuhvata. 2. Upoznaće se sa osnovnim oblicima učenja, merama učenja i načinima procene uspešnosti ovog procesa pamćenja; 3. Upoznaće se sa principima primene psihologije učenja u različitim oblastima primenjene psihologije, poput pedagoške, kliničke i inženjerske psihologije. 4. Kroz demonstracije i praktične vežbe steći će određeno iskustvo sa postupcima pomenutim u 2. Tački.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DEJAN LALOVIĆ3x1
15B+6S+45P
MILENA ABRAMOVIĆ2x1
15B+6S+45P