Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 0+5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGICA RAJKOVIĆ5x1
10S