PSIHOPATOLOGIJA DJECE I MLADIH


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumeće koji su najčešći poremećaji mentalnog zdravlja dece i adolescenata; 2. Poznavaće osnovne terapijske procedure koje se primenjuju za izučavane poremećaje 3. Razumeće ICD i DSM dijagnostičke kriterijume za specifične poremećaje 4. Moći će da primeni nove informacije u studijama slučajeva

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANJA ĐURIĆ2x1
4S+5P
IVONA MILAČIĆ VIDOJEVIĆ2x1
4S+5P