Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: - Imenuje, opiše i obrazloži pojmove iz informatike i računarstva; - Razlikuje i objasni djelove računara i funkcije koje obavljaju; - Primijeni programe za obradu teksta (Word), tabelarne proračune (Excel) i prezentacije (Power Point) za obradu podataka; - Manipuliše fajlovima i folderima u okviru Windows operativnog sistema; - Upotrijebi Internet za pronalaženje informacija i slanje elektronske pošte.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Predavanja 01.10.2021.

Rok septembar 2

Popravni rok septembar 1

Termin popravnog zavrsnog ispita

Termin ispita

Predavanja