Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NAĐA KASALICA2x1
14B+18S+1P
SAŠA MILIĆ3x1
14B+18S+1P