KVANTITATIVNE STATISTIČKE METODE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA MIJANOVIĆ1x1
19B
BOŽIDAR POPOVIĆ2x1
19B