PSIHOPATOLOGIJA DJECE I ADOSCELENATA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANJA ĐURIĆ2x1
17B+1S+1P
IVONA MILAČIĆ VIDOJEVIĆ2x1
17B+1S+1P