ISTORIJSKI PRAKTIKUM I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJAN PREMOVIĆ2x1
36B+2P