ISTORIJSKI PRAKTIKUM IV


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ADNAN PREKIĆ2x1
9B+1S+1P