ISTORIJSKI PRAKTIKUM I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Da analizira istorijske izvore i sažeto ih predstavi u usmenom izlaganju; Osposobi se za izradu seminarskih radova, traženje referentne literature i izvora; Poznaje kroz istorijske izvore navjažnije političke prilike na Starom Istoku, Grčkoj, Rusiji, Italiji i Arabiji; Osposobljavanje studenata za prepoznavanje uzroka i posledica pojedinih događaja ili pojava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJAN PREMOVIĆ2x1
28B

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJSKOG PRAKTIKUMA I

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJSKOG PRAKTIKUMA

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJSKOG PRAKTIKUMA I

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJSKOG PRAKTIKUMA I

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJSKOG PRAKTIKUMA I

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJSKOG PRAKTIKUMA I