ISTORIJSKI PRAKTIKUM I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJAN PREMOVIĆ2x1
39B+1S

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJSKOG PRAKTIKUMA I

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJSKOG PRAKTIKUMA

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJSKOG PRAKTIKUMA I

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJSKOG PRAKTIKUMA I

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJSKOG PRAKTIKUMA I

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJSKOG PRAKTIKUMA I