ISTORIJSKI PRAKTIKUM II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Da analizira istorijske izvore i sažeto ih predstavi u usmenom izlaganju; Ustanovi uzroke krize do koje je došlo u Rimskom carstvu u III vijeku n.e; Razumije reformatorsku politiku rimskih careva Dioklecijana i Konstantina; Poznaje kroz istorijske izvore navjažnije stvari vizantijskog društva, poretka, administracije, kulture i misli; Osposobljavanje studenata za prepoznavanje uzroka i posledica pojedinih događaja ili pojava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJAN PREMOVIĆ2x1
28B+3S

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ ISTORIJSKOG PRAKTIKUMA II

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ISTORIJSKOG PRAKTIKUMA II

XI nedelja predavanja – Istorijski praktikum II

X nedelja predavanja – Istorijski praktikum II

IX nedelja predavanja – Istorijski praktikum II

VIII nedelja predavanja – Istorijski praktikum II

ČITANJE I ANALIZA VIJESTI (ISTORIJSKIH IZVORA) VIZANTIJSKIH PISACA

NAUČNA I PUBLICISTIČKA LITERATURA

PREDAVANJE - ISTORIJSKI PRAKTIKUM II