UVOD U ISTORIJU SA ISTORIOGRAFIJOM I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NOVAK ADŽIĆ2x1
37B+2P
ŠERBO RASTODER2x1
37B+2P