UVOD U ISTORIJU SA ISTORIOGRAFIJOM II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NOVAK ADŽIĆ2x1
39B+3S+1P
ŠERBO RASTODER2x1
39B+3S+1P

Informacije o ispitnim rokovima

Termin polaganja kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Materijal sa predavanja

Materijal za 12., 13., i 14. predavanje

Njemačka i britanska istoriografija

Materijal sa predavanja

IX Predavanje

VIII PREDAVANJE