ISTOČNO PITANJE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, studen će biti u mogućnosti da: - Uporedi različita tumačenja pojma Istočno pitanje; -Analizira specifičnost osmanskog društvenog uređenja i koliko je ono uticalo na viševjekovno postojanje imperije; -Objasni zašto su velike sile imale oprečne interese u rešavanju Istočnog pitanja; -Procijeni ulogu balkanskih naroda u rešavanju Istočnog pitanja; - Tumači različita istoriografska gledišta o Osmanskom carstvu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN TEPAVČEVIĆ1x1
5S
NADA TOMOVIĆ2x1
5S

Predispitne konsultacije

Informacije o održavanju nastave

Informacije o održavanju predavanja

Informacije o terminu predavanja

Odlaganje nastave

Informacije o održavanju nastave

Materijal za I predavanje