OPŠTA ISTORIJA SREDNJEG VIJEKA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: Razumije periodizaciju srednjeg vijeka i najvažnije srednjovjekovne pojmove; Analizira proces seobe naroda, nastanak i razvoj srednjovjekovnih država; Poznaje širenje i jačanje hršćanstva, razvoj i tokove istorije Evrope i svijeta od V do kraja XV vijeka; Razumije društvenu strukturu, proces urbanizacije, razvoj školstva i umjetnosti; Poznaje istorijske izvore i literaturu o tom razdoblju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJAN PREMOVIĆ2x0
2x0