ISTORIJA JUGOSLAVIJE


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Objasni odnos velikih evropskih sila prema stvaranju KSHS; - Opiše politički život u KSHS – Kraljevini Jugoslaviji; - Analizira rezultate parlamentarnih izbora sprovedenih u KSHS – Kraljevini Jugoslaviji; - Identifikuje najvažnije uzroke koji su doveli do zavođenja šestojanuarske doktature 1929. godine; - Ocijeni rad jugoslovenskih vlada i sporazum Cvetković – Maček; - Vrjednuje položaj Crne Gore u sastavu KSHS – Kraljevini Jugoslaviji; Navede uzroke napada Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju 1941. godine; - Objasni ideološke razlike na tlu Jugoslavije i opiše nastanak različitih političkih pokreta; - Analizira djelovanje KPJ u borbi protiv fašizma; - Ocijeni poslijeratni društveni, politički i kulturni razvoj Jugoslavije; - Identifikuje najvažnije uzroke raspada SFRJ;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR STAMATOVIĆ