ISTORIJA CRNE GORE U SREDNJEM VIJEKU


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Prepozna najvažnije istorijske pojave na teritoriji današnje Crne Gore od V do kraja XV vijeka; - Hronološki kategoriše i kritički procijeni istorijske događaje i procese iz oblasti državnopravne, političke, ekonomske i kulturne istorije tog razdoblja; - Definiše kategorije i najvažnije pojmove društvenog života; - Sistematizuje istorijske događaje iz istorije Crne Gore u srednjem vijeku; - Poznaje najvažnije istorijske izvore i literaturu o tom razdoblju; - Razvija kompetencije za cjeloživotno učenje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJAN PREMOVIĆ2x0
2x0