SPECIJALNI KURS


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

-Osposobljavanje studenta doktorskih studija za kritičko sagledavanje istorije istoriografije, i vrednovanje naučnih djela. -Osposobljavanje studenta doktorskih studija za kritičko sagledavanje izvora i njihovu selekciju. -Osposobljavanje studenta doktorskih studija za uobličavanje i pisanje naučnog rada na osnovu naučnog aparata. -Osposobljavanje studenta doktorskih studija da u konačnom, poslije odbrane doktorske disertacije bude osposobljen za samostalni naučni rad kao doktor istorijskih nauka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR STAMATOVIĆ