Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student treba da stekne znanje o razvoju geopolitike kao naučne discipline, osnovnim pojmovima i geopolitičkim teorijama, istraživačkim metodama, geopolitičkim obilježjima Balkana, Evrope i svijeta, geopolitičkom položaju Crne Gore, savremenim ekonomskim, političkim i demografskim procesima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TEODORA STANKOVIĆ3x1
22B+1S+1P
1x1
22B+1S+2P