SAOBRAĆAJNA I POMORSKA GEOGRAFIJA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA BRAJUŠKOVIĆ2x1
8B+13P
DRAGICA MIJANOVIĆ3x1
8B+13P