LOKALNA GEOGRAFSKA SREDINA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će moći nakon položenog ispita da: prepozna lokalnu srdinu, njene specifičnosti, položaj, granice, da razlikuje i definiše prirodno i društveno geografska obilježja lokalne sredine; da uoči pravce regionalnog razvoja i mjesto lokalne sredine u njima; da svoja znanja stečena učenjem i radom na terenu prenese budućim generacijama učenika i prmejnjuje ih u praksi .

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKA MANOJLOVIĆ1x1
7B
MIROSLAV DODEROVIĆ3x1
7B