MINERALOGIJA I PETROGRAFIJA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN GROZDANIĆ1x1
39B+1S+7P
SLOBODAN RADUSINOVIĆ3x1
39B+1S+7P